Agent celny - jakie kwalifikacje są potrzebne do pracy w tym zawodzie?

Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy podmiotem dokonującym obrotu towarowego za granicą a urzędem celnym. W jego gestii leży przeprowadzenie czynności niezbędnych do przeprowadzenia odprawy celnej towarów. Rozumieć przez to należy ich inspekcję oraz wypełnienie odpowiedniej dokumentacji.

Kim jest agent celny?

To osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi w kwestiach związanych z obrotem towarowym za granicą. Agent celny charakteryzuje się posiadaniem wiedzy na najwyższym poziomie z zakresu podatków akcyzowych, ceł oraz aspektów prawnych z różnych dziedzin. Praca na tym stanowisku polega na organizowaniu odpraw celnych w przywozie oraz wywozie towarów z Polski i do Polski.

 

Gdzie pracuje agent celny?

Agent celny zatrudnienie znajdzie nie tylko na granicach kraju. Osoby trudniące się tym zawodem mogą również wykonywać swoje zadania w innych miejscach. Praca polega wówczas na kontroli przesyłek pocztowych lub przedsiębiorstw, w których zatrudniani są obcokrajowcy.

Agent celny może pracować w agencji celnej lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Pracując w imieniu mocodawcy, wykonuje on przedstawicielstwo bezpośrednie, z kolei wykonując swoje zadania w oparciu o samozatrudnienie – przedstawicielstwo pośrednie.

Taka osoba może również pracować bezpośrednio dla firm zajmujących się transportem, spedycją oraz dostarczaniem przesyłek.

 

Jak zostać agentem celnym?

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014, która weszła w życie w sierpniu tego samego roku, zawód agenta celnego został zderegulowany. Oznacza to, że osoby chcące wykonywać tę profesję i starające się o wpis na listę agentów celnych nie będą zobowiązane do zdania egzaminu końcowego z zakresu wiedzy prawa celnego oraz podatkowego, który organizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

By zostać agentem celnym, należy spełnić następujące warunki:

  • należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
  • należy posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych.

Każda osoba spełniająca powyższe warunki może zostać agentem celnym. Należy również przygotować następujące dokumenty:

  • wniosek o wpis na listę agentów celnych,
  • odpis dyplomu potwierdzający wykształcenie,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • dokument potwierdzający co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawach celnych.

W ciągu 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów Dyrektor Izby Administracji Skarbowej sprawdza poprawność wypełnionego wniosku. Ta sama osoba dokonuje również wpisu na listę agentów celnych. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, kandydat zostanie powiadomiony o tym w formie listu wysłanego na adres zamieszkania.

 

Podsumowanie

Praca agenta celnego jest ciężka. Wymaga stałego skupienia, skrupulatności oraz posiadania wiedzy na najwyższym poziomie z wielu dziedzin. Pomimo dużej odpowiedzialności, jaką ze sobą pociąga, jest to zawód bardzo ciekawy i każdego roku coraz więcej osób decyduje się na pracę na tym stanowisku (sprawdź – praca dla agenta celnego).

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze