Dlaczego warto wysłać pracowników na dobre szkolenie BHP?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są dla pracowników niezbędne. Pozwalają im nie tylko uzyskać wiedzę dotyczącą możliwych zagrożeń związanych z ich stanowiskiem, ale również uczą, jak unikać niebezpiecznych sytuacji i jak bezpiecznie korzystać z narzędzi.

 Jest to szczególnie ważne w przypadku większych firm lub zawodów, które wiążą się z ryzykiem utraty zdrowia bądź nawet życia. Szkolenia przynoszą wiele korzyści; przede wszystkim świadomość grożących niebezpieczeństw oraz cenną wiedzę dotyczącego tego, jak ich uniknąć.

 

Co dają szkolenia BHP?

Szkolenia BHP pozwalają pracownikom zaznajomić się z możliwymi zagrożeniami oraz chorobami wiążącymi się z wykonywanym przez nich zawodem, a także nabyć umiejętność radzenia sobie z niespodziewanymi i nagłymi sytuacjami, które zagrażają zdrowiu lub życiu zarówno własnemu, jak i innych pracowników. Ponadto szkolenia obejmują naukę umiejętnego i szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Pracownik zostaje również odpowiednio przeszkolony w zakresie narzędzi, za pomocą których pracuje; dowiaduje się, jak bezpiecznie z nich korzystać oraz jakie skutki może pociągnąć za sobą niewłaściwe ich używanie.

Szkolenia powinny być przeprowadzone przez profesjonalną firmę, która się tym zajmuje i ma po temu odpowiednie kompetencje, lub przez osobę mającą doświadczenie w danym zawodzie oraz odznaczającą się dostateczną wiedzą na jego temat.

 

Szkolenia BHP: wstępne i okresowe

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne oraz okresowe. Wstępne organizuje się po zatrudnieniu nowego pracownika; obejmują one podstawowe zagadnienia dotyczące BHP oraz instruktażu stanowiskowego. Okresowe natomiast odbywają się co kilka lat, ich częstotliwość zależna jest od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika. Szkolenie BHP powinno składać się z modułu ogólnego i specjalistycznego. Moduł ogólny obejmuje podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy, niezależnie od miejsca i rodzaju wykonywanego zawodu. Takie szkolenie musi przejść każdy pracownik. Z kolei moduł specjalistyczny dotyczy jedynie określonego stanowiska oraz miejsca pracy. Zapewnia przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa wykonywania konkretnego zawodu, na przykład takiego, który wymaga pracy fizycznej, pracy z maszynami czy pracy na wysokościach. Są to zawody, do wykonywania których potrzebna jest duża sprawność, i które stwarzają większe ryzyko wypadków niż zawody pozostałe. A więc szkolenia BHP są absolutnie niezbędne do prawidłowego wykonywania takiej pracy w sposób bezpieczny dla życia oraz zdrowia pracownika.

 

Odpowiedzialność pracodawcy

Warto wspomnieć, że pracodawca może być obarczony winą w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów czy wypadków przy pracy, ponieważ do jego obowiązków należy zapewnienie swoim podwładnym odpowiednich warunków pracy oraz przeszkolenia w zakresie wykonywanego zawodu. Nawet w sytuacji, gdy wypadek zostanie spowodowany przez nieprzeszkoloną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osobę, pracodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, co może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Zasady BHP nie powinny być obce również samemu pracodawcy

Dzięki szkoleniom BHP przedsiębiorstwa są w stanie działać skuteczniej i sprawniej. A to dlatego, że pracownicy potrafią radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami i problemami, potrafią ich unikać, a także im zapobiegać. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy umieją szybko i sprawnie reagować w razie nagłych problemów, ale przede wszystkim znają zasady wykonywania swojej pracy, dzięki czemu mogą zapobiegać i unikać niefortunnych sytuacji, co działa nie tylko na ich korzyść, ale także na korzyść całej firmy.

Porad udzielili specjaliści z biura rachunkowego INPLUS.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze