Dobry szef, czyli jaki? 8 cech, które sprawiają, że nim jesteś

Największy skarb dla pracowników to dobry szef. Ale co to właściwie oznacza? Czy dobry przełożony to taki, który jest zawsze miły i tolerancyjny? Niekoniecznie. Poznaj cechy, które powinien reprezentować każdy szef, który chce być skuteczny i szanowany przez podwładnych.

1. Asertywność

To cecha, którą powinien posiadać każdy z nas, a już na pewno osoba, która ma kierować zespołem pracowników. Asertywny przełożony zawsze wysłucha racji swoich podwładnych i nie będzie kierował się jedynie własnym dobrem. Nie każe zespołowi zostawać po godzinach tylko po to, by samemu móc wyjść wcześniej z pracy. Asertywność pozwoli mu też trafnie ocenić samego siebie – swoje mocne i słabe strony. A przede wszystkim przyjąć do wiadomości, że naprawdę ma te drugie i popełnia błędy jak każdy inny.


2. Charyzma

W parze z asertywnością w szefowaniu powinna iść charyzma. Coś, co sprawia, że bez zbytnich starań skupia się na sobie uwagę innych. Urodzeni liderzy są zazwyczaj obdarzeni zdolnością przyciągania atencji.


3. Spokój i opanowanie

Jeśli pracownicy panikują w chwilach kryzysu, przełożony powinien opanować ich zdenerwowanie i trzymać w ryzach zespół. Nie chodzi tu nawet o odporność na stres, ale o umiejętność znajdywania dobrych rozwiązań także pod jego wpływem.


4. Otwartość

Ta cecha dotyczy zarówno relacji międzyludzkich, jak i nastawienia na nowe rozwiązania i idee. Pracownicy cenią i lubią szefów, którzy są skłonni ich wysłuchać oraz aprobują dobre pomysły innych, nie skupiając się tym samym wyłącznie na sobie i własnej kreatywności. Otwartość zakłada też wychodzenie poza znane schematy, wykorzystywanie nowych sposobów i ulepszeń, elastyczność oraz zdolność do podejmowania ryzyka.


5. Indywidualne nastawienie wobec pracowników

Najlepsze efekty przynosi praca zespołowa, ale dowodząc zespołem trzeba mieć pojęcie o jego poszczególnych członkach, ich umiejętnościach, aspiracjach i potrzebach. Dlatego podwładnych powinno się traktować indywidualnie, nie jako bezosobowe ogniwa w korporacyjnej maszynerii.


6. Zdolności kierownicze

Dobry szef powinien umieć właściwie rozdzielać obowiązki i rozliczać z nich swoich pracowników. Powinien też znać sposób na skuteczne motywowanie swoich podwładnych, posługując się nie tylko obietnicami wyższych zarobków.


7. Znajomość branży i wiedza

Trudno podporządkować się czyimś decyzjom, jeżeli nie mają one oparcia w wiedzy merytorycznej. Choć przełożony musi niewątpliwie zasłużyć na swoje stanowisko, zdarza się i tak, że jego podwładni miewają więcej do powiedzenia w danej dziedzinie niż on. Oczywiście to nic złego uczyć się nowych rzeczy od swoich pracowników. Tytuł kierownika czy menedżera zobowiązuje jednak do posiadania znacznych pokładów wiedzy z konkretnego obszaru oraz nieustannego pogłębiania jej. Konieczność posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych wydaje się tu bezdyskusyjna. Poza tym szef powinien rozwijać swoje kompetencje cały czas poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, dodatkowych szkoleniach, kursach oraz poprzez czytanie specjalistycznej literatury.


8. Doświadczenie

To bardzo ważne dla pracowników, aby ich szef dokładnie wiedział, co robi. Duże doświadczenie pozwala przewidywać skutki konkretnych posunięć oraz stopień ryzyka, z jakim wiąże się udział w danym projekcie.


Doświadczenie i przygotowanie merytoryczne to dwie bardzo istotne cechy z perspektywy budowania autorytetu i zdobywania zaufania. Zostały jednak wspomniane dopiero na końcu, ponieważ okazuje się, że pracownicy ogromną wagę przywiązują do zdolności interpersonalnych szefa, czyli tak zwanych umiejętności miękkich. Rozległa wiedza i imponujący staż tracą na znaczeniu, kiedy przełożony nie potrafi dogadać się z zespołem, efektywnie go motywować czy traktuje współpracowników przedmiotowo.


Elżbieta Gwóźdź

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze