Jak motywować pracowników?

Motywacja do pracy odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu biznesu. Niezależnie od tego, czy jesteś szefem dużej, czy małej firmy, bez odpowiedniego systemu motywacji nie uda Ci się osiągnąć spektakularnego sukcesu.

Stanem idealnym w każdej firmie byłoby spontaniczne zaangażowanie wszystkich pracowników. Gdyby każdy wykonywał obowiązki, w pełni wykorzystując swój potencjał, przełożyłoby się to z pewnością na rezultaty działalności, a w konsekwencji na wysokość dochodów. Jednak rzeczywistość wielu firm znacznie odbiega od tego idealnego stanu. Coraz powszechniejsze staje się nadużywanie przez pracowników prywatnych telefonów w godzinach pracy. Stały dostęp do internetu, zwłaszcza do mediów społecznościowych, nie sprzyja skupieniu. Co zatem zrobić, aby zmotywować podwładnych do wydajnego działania?

 

Marchewka...

Są dwa rodzaje motywowania: pozytywne i negatywne. Z psychologicznego punktu widzenia korzystniejsze jest motywowanie pozytywne. Polega ono na wynagradzaniu gorliwości pracowników premiami, podwyżkami, pakietami ubezpieczeniowymi, karnetami do kin, wyjazdami integracyjnymi, zniżkami na określone produkty, bonami, kursami języków obcych... Możliwości jest naprawdę sporo. Warto jednak pamiętać, aby tego rodzaju nagrody były dopasowane do indywidualnych potrzeb pracownika.

 

...czy kij?

Motywowanie negatywne sprowadza się do stworzenia w firmie sytuacji zagrożenia. Na przykład niewywiązanie się z obowiązków może skutkować utratą pracy, objęciem niższego stanowiska w strukturach firmy, potrąceniem miesięcznego wynagrodzenia. Taki sposób motywowania bywa skuteczny, należy mieć jednak na uwadze, że może popsuć atmosferę w pracy i - w ostateczności osiągnąć skutek odwrotny od zamierzonego. Priorytetem dla pracowników staje się wtedy utrzymanie za wszelką cenę swojej pozycji, co nie sprzyja ani kreatywności, ani angażowaniu się w dobro firmy.

 

W małych przedsiębiorstwach, które dysponują ograniczonym budżetem, problemem może być zorganizowanie dla wydajnych pracowników premii. W takich firmach dobrze jest stosować inne rodzaje pozytywnej motywacji. Można na przykład publicznie pochwalić pracownika przy całym zespole. Wbrew pozorom nie jest to błaha rzecz. Takie pochwały utwierdzają zatrudnionego w poczuciu własnej wartości i są dowodem na jego doskonalenie się w swojej dziedzinie. Warto też zapewnić pracownikom możliwość rozwoju własnych kompetencji, udzielać im informacji zwrotnych związanych z ich działalnością, dać im szansę uczestnictwa w tworzeniu firmy.

 

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze