Jak się przekwalifikować zawodowo?

Rynek pracy ulega ciągłym przeobrażeniom, w wyniku czego niektóre popularne jeszcze 20-30 lat zawody, dziś zanikają. Osoby wykonujące taką pracę zmuszone są zaś do przekwalifikowania zawodowego. Jak tego dokonać?

Walka z bezrobociem

Stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie od wielu miesięcy. Problemem rynku pracy jest niedopasowanie kompetencji potencjalnych pracowników do wymagań pracodawców. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów walki z bezrobociem jest przekwalifikowanie zawodowe osób pozostających bez pracy.

Minęły już raczej bezpowrotnie czasy, w których jedna osoba przez 40 lat wykonywała tę samą pracę w jednej firmie, aż do uzyskania wieku emerytalnego. Dziś szybko zachodzące zmiany technologiczne w całej gospodarce powodują, że praca ludzi zastępowana jest przez maszyny. Niepotrzebni pracownicy muszą nauczyć się nowego zawodu, aby nie zostać wykluczeni z rynku pracy. Jedynie poprzez elastyczną zmianę kwalifikacji zawodowych można myśleć o szybkim znalezieniu nowego zatrudnienia.

Utrata pracy i brak możliwości znalezienia zajęcia w dotychczas wykonywanym zawodzie powinny skłonić nas do przekwalifikowania. Często zmiana profesji podyktowana jest np. utratą możliwości wykonywania danej pracy lub znaczącą zmianą warunków życia.


Jak się przekwalifikować?

W przekwalifikowaniu zawodowym największe znaczenie ma to, jaką pracę chcielibyśmy w przyszłości wykonywać i czy posiadamy indywidualne predyspozycje ku temu. Trzeba też dopasować nowy zawód do realnych możliwości stwarzanych potencjalnym pracownikom na współczesnym rynku pracy. Wiedząc już, jaki zawód chcemy wykonywać i do czego mamy talent, możemy rozpocząć właściwą fazę przekwalifikowania, która polega na nauce nowego zawodu na kursach, szkoleniach, w szkołach i na studiach, czy poprzez realizację programów praktyk i programów stażowych. Sposobem na zdobycie nowych kwalifikacji jest też samokształcenie. Proces przekwalifikowania mogą ułatwić nam urzędy pracy i doradcy zawodowi, którzy pokierują naszą dalszą karierą zawodową w odpowiednim kierunku.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze