Jak wygląda szkolenie BHP?

Zatrudnienie nowego pracownika, który z racji obejmowanego przez siebie stanowiska będzie narażony na szkodliwe bądź niebezpieczne dla zdrowia oddziaływanie czynników warunkujących jego pracę, wiąże się z koniecznością umożliwienia mu udziału w szkoleniu z zakresu BHP. Jak ono wygląda?

Na mocy kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie wstępne dla nowych pracowników. Nowy pracownik powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Ponadto wymagane jest, aby zatrudniony znał obowiązujące go zasady i przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Przebieg szkolenia BHP

Szkolenie BHP rozpoczyna się od rozmowy, którą szkoleniowiec przeprowadza z nowo zatrudnionym pracownikiem. Informuje go dokładnie o ciążących nań obowiązkach i pokazuje mu miejsce pracy.

Następnie demonstruje na swoim przykładzie sposób, w jaki należy pracę wykonywać Jest to bardzo istotne, aby jasno wytłumaczyć przyszłemu pracownikowi, na czym dokładnie będzie polegała jego praca, a takze w jaki sposób ją wykonywać. Zwłaszcza jeśli ten nigdy wcześniej nie miał z nią styczności.

Po wstępnej demonstracji pracownik pod bacznym okiem szkoleniowca powinien wykonać zademonstrowaną czynność zgodnie z jego wytycznymi. W szkoleniu nie można pominąć ani jednej czynności wchodzącej w zakres obowiązków zawodowych nowo zatrudnionej osoby. Szkolenie kończy się weryfikacją i oceną wyników pracy wykonanej przez pracownika.

Warto pamiętać, że do głównych obowiązków każdego pracodawcy, który obsadza stanowiska wiążące się z ryzykiem utraty zdrowia czy nawet życia, należy przede wszystkim przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Szkolenie BHP jest bardzo istotne, ponieważ dzięki niemu pracownik wie, w jaki sposób uniknąć wypadku i jak zadbać o swoje zdrowie. Podstawowe szkolenie jest bezwzględnie obligatoryjne, natomiast dodatkowe szkolenia z zakresu BHP, po których pracownik otrzymuje certyfikat, są fakulatywne.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze