Jak zdobyć zaufanie pracowników, czyli jak być skutecznym menedżerem?

Wiele pisze się i mówi o tym, jak pracownik może zyskać zaufanie swojego przełożonego. Ale to przełożony ma, wbrew pozorom, trudniejsze zadanie do wykonania w tej materii. Sam musi zapracować na zaufanie całego zespołu. Bez tego osiąganie wspólnych celów i sukcesów nie będzie możliwe.

Wiedza branżowa i doświadczenie niestety nie wystarczą menedżerowi do zdobycia szacunku oraz zaufania swoich podwładnych. Te dwie mocne karty szef będzie miał dopiero wtedy, gdy udowodni, że posiada szereg innych, niemniej istotnych cech.

 

Opanowanie

Dobry szef nie ulega emocjom w kontaktach ze swoimi podwładnymi. Nie oznacza to, że jego postawa ma w ogóle ich nie zdradzać. Zdarzają się jednak różne sytuacje, w których ktoś nas rozczaruje, coś się nie powiedzie lub przeciwnie – powiedzie się zaskakująco dobrze i możemy przypadkiem zachłysnąć się niespodziewanym sukcesem. Bardzo ważne jest to, aby w pracy (i w ogóle w życiu) kierować się zasadami stoickiego spokoju, a więc nie popadać w gniew, a z drugiej strony nie poddawać się nadmiernej radości. Opanowanie przydaje się zwłaszcza wówczas, gdy należy rozwiązać zaistniały między pracownikami konflikt.

 

Komunikatywność

Znaczenie komunikatywności w relacjach podwładny - zwierzchnik widać już na początku współpracy, kiedy ustalamy jej podstawowe zasady. Przedstawienie ich w przejrzysty sposób da pracownikowi wiedzę na temat tego, co dokładnie będzie od niego wymagane i jakich wyników się od niego oczekuje. Umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi to warunek umożliwiający sprawną współpracę. Nieodłącznym elementem tej ostatniej jest informacja zwrotna, czyli odpowiadanie na pytania i sugestie pracowników, a także bieżąca ocena ich skuteczności.

 

Szacunek do innych

Aby wymagać szacunku ze strony pracowników, trzeba im w pierwszej kolejności ten szacunek okazać. Bez tego podwładni mogą odczuwać wobec nas jedynie respekt wynikający z pełnionej funkcji, a z czasem i on przerodzi się w pogardę i lekceważenie. Szanować pracowników to znaczy wysłuchać ich zdania, nawet jeśli jest zgoła odmienne od naszego. To znaczy również traktować ich jako partnerów w realizowaniu wspólnych interesów, pomagać im w razie potrzeby i być wobec nich życzliwym. Jako menedżerowie będziemy oczekiwać od członków swojego zespołu odpowiedzialności, skuteczności, a nierzadko też ciężkiej pracy. I tego samego (a nawet więcej!) powinniśmy wymagać od samych siebie.

 

Pewność siebie

Pracownicy muszą wiedzieć, że mają oparcie w swoim zwierzchniku. Pewność siebie jest też niezbędna do budowania swojego autorytetu. Podwładni nie będą okazywać zaufania i szacunku komuś, kto się bezustannie waha, jest nieśmiały czy ma zaniżone poczucie własnej wartości. Prawdziwy lider zna swoje mocne strony, nie boi się podejmowania decyzji i brania na swoje barki odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Menedżer musi być człowiekiem konkretnym, świadomym swojej roli, asertywnym, śmiałym i rozgarniętym.

 

Umiejętność motywowania

Bez motywacji trudno osiągnąć cokolwiek konstruktywnego. Pracowników motywuje zwykle konieczność zarabiania pieniędzy, strach przed utratą pracy lub degradacją w hierarchii firmowej. Zadaniem menedżera jest zarazić podwładnych entuzjazmem i nastawić ich na zadaniowość. Uświadomić im wspólne cele i sprawić, by chcieli do nich dążyć nie tylko z obawy przed utratą posady. Pozytywna motywacja sprzyja rozkwitowi dobrych pomysłów, lepszej atmosferze, no i sukcesom.

 

Uczciwość

Podwładnych motywuje oczywiście nie tylko wizja osiąganego sukcesu i płynącej stąd satysfakcji. Obietnica konkretnej nagrody po wykonaniu zadania, na przykład premii lub awansu, ma również niebagatelne znaczenie. Należy jednak pamiętać, że nie można składać pracownikom obietnic bez pokrycia. Jeśli mamy zamiar im coś zagwarantować, upewnijmy się najpierw, że realizacja tego leży w zakresie naszych możliwości. Uczciwość to także umiejętność przyznania się do własnego błędu, jeśli taki zdarzy nam się popełnić.

 

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze