Nowoczesna ewidencja czasu pracy

Większość osób podlega systemowi obliczania czasu pracy według artykułu 130 Kodeksu Pracy. Co z tego wynika?

Czas pracy w danym okresie, najczęściej dotyczy to czasokresu jednego miesiąca, oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie

  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu, przypadających od poniedziałku do piątku

  • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto, które miało miejsce w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela

Kontrola czasu pracy powinna uwzględniać również liczbę godzin usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności. Pozostaje pytanie…

W jaki sposób robić to efektywnie?

Choć Kodeks Pracy nie nakłada na pracodawcę bezpośrednio wytycznych dotyczących sposobu ewidencjonowania czasu pracy, to robią to już rozporządzenia ministerialne. Najczęstszym sposobem takowego ewidencjonowania jest lista obecności, na której pracownik składa swój podpis. Ewentualnie deklaruje kiedy pojawił się na stanowisku pracy i kiedy je opuścił. Jak każda metoda ma ona swoje określone wady i zalety. Ale przy założeniu, że wszyscy wykonują swe obowiązki uczciwie i nie łamią prawa poświadczając nieprawdę własnym podpisem, trudno jej odmówić efektywności.

Technologia jak zwykle pomocna

Jednak wraz z rozwojem technologicznym pojawiły się rzecz jasna o wiele bardziej efektywne metody ewidencjonowania czasu pracy, np. program do kontroli czasu pracy Punktualnik 2 Controlsys. Na czym dokładnie więc polega ta zaawansowana rejestracja czasu pracy? Krótko mówiąc na zastosowaniu takich urządzeń jak czytniki zbliżeniowe oraz czytniki biometryczne. Takie oto urządzenia wchodzą w skład o wiele bardziej skomplikowanych i zaawansowanych systemów umożliwiających nie tylko ścisłą kontrolę pracownika, ale również szybkie i sprawne szczytywanie wszystkich zgromadzonych danych na komputer. Dzięki czemu ewidencja czasu pracy jest prosta i bezproblemowa. Dzięki tym urządzeniom eliminowane są również błędy pracowników przy samej rejestracji w systemie.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze