Praca w biurze rachunkowym

Przedsiębiorcy, organizacje i instytucje wszelkiego typu są zobowiązane do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania. Do wykonywania tych zadań można zatrudnić biuro rachunkowe.

Czym zajmuje się biuro?

Biuro rachunkowe zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na zlecenie swoich klientów, głównie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Poza tym, biura rachunkowe zajmują się szeroko rozumianym doradztwem księgowym, rachunkowym i podatkowym. Personel biura może realizować sprawy związane z zatrudnianiem pracowników, odprowadzaniem od ich wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Biuro wyjaśnia zawiłości prawne, głównie z zakresu ustawy o rachunkowości. Sporządza dokumenty, pisma, bilanse, sprawozdania finansowe i deklaracje dotyczące stanu finansowego i rachunkowości danego podmiotu.


Jak założyć biuro rachunkowe?

Otwarcie biura rachunkowego jest równoznaczne z rozpoczęciem działalności gospodarczej usługowej, polegającej na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Obecnie każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralna w zakresie określonych przestępstw i posiadająca stosowne ubezpieczenie OC, może założyć biuro rachunkowe. Od 10 sierpnia 2014 roku nie ma obowiązku posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Pracownicy biura rachunkowego

W biurze rachunkowym pracują księgowi, doradcy finansowi i doradcy podatkowi. Zasadniczo osoby te nie muszą posiadać bezwzględnie uprawnień do wykonywania takiej pracy. Wystarczy, że będą miały pełną zdolność do czynności prawnych i przedstawią właścicielowi biura rachunkowego zaświadczenie o niekaralności. Przed 10 sierpnia 2014 roku biura musiały zatrudniać osobę z certyfikatem księgowym albo z tytułem doradcy podatkowego bądź biegłego rewidenta. Księgowym może zostać aktualnie absolwent studiów wyższych, od razu po otrzymaniu dyplomu.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze