Praca w korporacji czy własna firma?

Wiele osób stoi przed podobnym dylematem. Oba rozwiązania mają wiele zalet, choć nie są pozbawione wad. Odpowiedni wybór oznacza sukces, zła decyzja pociągnąć może za sobą zawodową frustrację.

Teoretycznie praca w korporacji oznacza większą stabilność i przewidywalność. Sumiennie wypełniając swoje obowiązki, pracownik może liczyć na premie, nagrody i awans. Oczywiście zdarza się praca "po godzinach", jednak czasowy czy zadaniowy wymiar zajęć pozwala w jakimś stopniu zaplanować sobie czas i rozłożyć obowiązki według sensownego harmonogramu. Osoba zatrudniona na etacie jest zwolniona z odpowiedzialności za całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa, nie musi zajmować się problemami innych działów. W dobrze zorganizowanej korporacji każdy odpowiedzialny jest za swój wycinek pracy i z niego tylko jest rozliczany. Poza tym to niezastąpione miejsce do praktycznej nauki wykonywanego zawodu - doświadczenie zdobyte w dużej i liczącej się na rynku firmie z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Oczywiście korporacja może być też miejscem dostarczającym wielu stresujących wrażeń. Wynikają one z ustalonej hierarchii, walki o stanowiska, słabych kompetencji kadry zarządzającej. Jednostki, które cenią sobie inicjatywę i niezależność, często mogą czuć się tłumione, niedoceniane i szykanowane, a ich ambitne pomysły racjonalizatorskie mogą rozbijać się o mur służbowej struktury zarządzania. Widmo zwolnienia za słabe wyniki czy pozbawienia premii w związku ze słabą ogólną kondycją finansową firmy, na którą nie mamy wpływu, często jest powodem stresu, a brak możliwości przebicia się przez wewnętrzną hierarchię prowadzić może do frustracji i zawodowego wypalenia.

Jednak właścicieli firm stres też nie omija. Nawet jednoosobowa działalność to poczucie "bycia w pracy" 24 godziny na dobę. Pełna odpowiedzialność za biznes w sensie prawnym i finansowym, ustalanie strategii działania, rozwiązywanie problemów, pozyskiwanie klientów, marketing - wszystko to powoduje, że nie ma mowy o nienormowanym czasie pracy. Plusem jest możliwość wdrażania własnych pomysłów i pełna swoboda działania, jednak wszelkie błędne decyzje nie skończą się tylko utratą premii, ale mogą wiązać się z poważnymi kłopotami prawnymi i finansowymi. Przy zakładaniu własnej firmy podstawą jest dobry pomysł oraz rozeznanie rynku w zakresie konkurencji. Konieczne jest też posiadanie "poduszki" finansowej, bo prywatna działalność to prywatne bezpieczeństwo, którego nie zapewnia już umowa na czas nieokreślony. Ryzyko może być czynnikiem jeszcze bardziej stresogennym niż konieczność posłuszeństwa przełożonym.

Na podjęcie wyboru własnej kariery zawodowej składają się indywidualne czynniki osobowościowe, prywatne, finansowe i inne. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się zdobycie korporacyjnego doświadczenia, rozpoznanie branży i rynku, doszlifowanie swoich umiejętności, by potem wszystkie te elementy przekuć w sukces podczas prowadzenia własnej działalności, unikając pomyłek, jakie często zdarzają się niedoświadczonym przedsiębiorcom. Wybierając wolność, pamiętać trzeba o bezpieczeństwie, bo jedno nie wyklucza drugiego.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze