Praca w zespole – jak wykonywać ją dobrze?

Praca zespołowa może przynieść firmie czy danemu projektowi bardzo dużą skuteczność oraz efektywność. Trzeba tylko wiedzieć, jak prawidłowo funkcjonować w grupie. A wbrew pozorom, w obecnych realiach to nie takie proste, ponieważ wyścig szczurów każe nam pracować tylko na własny rachunek.

Guru psychologii społecznej, amerykański profesor Philip Zimbardo, powiedział kiedyś, że Polaków nie uczy się pracy zespołowej. Ani na etapie szkoły, ani na etapie studiów idea współpracy i pracy na rzecz dobra wspólnego nie jest nam przekazywana. Korzyści indywidualne, wypracowane na drodze indywidualnego wysiłku stawia się u nas o wiele wyżej. Oczywiście nie tylko my znamy wyniszczające zjawisko wyścigu szczurów. Także w Stanach Zjednoczonych firmy zwalniają grupowo pracowników i zostawiają garstkę najbardziej wytrwałych i produktywnych, którzy będą gotowi poświęcać się pracy kosztem swojego prywatnego życia i zdrowia. Postawy indywidualistyczne nie sprawdzają się jednak w wielu sytuacjach i tam właśnie wypada dostrzec potencjał, jaki ma w sobie zespół. Praca w zespole ma wszakże pewne minusy. Może pojawić się niezdrowa rywalizacja. Albo wręcz przeciwnie – niektórzy członkowie zespołu mogą nie wnosić do niego nic, licząc na to, że odpowiedzialność za próżniactwo i lenistwo rozejdzie się po wszystkich. Jak uniknąć tego typu zachowań i ocalić pracę zespołową od negatywów oraz złych nawyków?


„Ja” w zespole

Chcąc pracować efektywnie w zespole ludzi, musimy w pierwszej kolejności popracować nad sobą. Oznacza to, między innymi, że musimy nauczyć się słuchać, co mają do powiedzenia inni. Dotyczy to szczególnie tych jednostek, które silnie manifestują swój indywidualizm i wszędzie chcą prowadzić pierwsze skrzypce. Takie osoby często stają się liderami grup, ale uwaga – rola przewodnika tym bardziej wymaga od nas umiejętności słuchania i wyciągania od pozostałych jak największej ilości pomysłów. Nie liczymy się tylko my. W zespole, w równym stopniu, liczy się każdy.


Siła kompromisu

„Kompromis” to lekko wyświechtane słowo, ale w pracy zespołowej faktycznie większość działań jest efektem dojścia do porozumienia osób o różnych stanowiskach. Im więcej ludzi w grupie, tym więcej wizji oraz pomysłów na rozwiązanie danego problemu czy też realizację zlecenia dla klienta. Już przy dwóch współpracujących ze sobą indywiduach, umiejętność pójścia na kompromis jest niezbędna. Co dopiero, gdy zespół liczy więcej osób, a każda z nich ma swoją wizję. Czy to źle? Oczywiście, że nie. W końcu i tak zostanie wybrany najlepszy pomysł, który powstanie najpewniej w wyniku burzy mózgów. Ale musimy wtedy odstąpić od rywalizacji i potrzeby spełniania swoich własnych ambicji. Na tym w końcu polega kompromis – na umiejętności zrezygnowania z własnych, czysto egoistycznych celów. Pracując w grupie, i tak każdy jej członek odniesie korzyści.


Rozmycie odpowiedzialności

Praca w zespole wytwarza tak zwane zjawisko facylitacji. Polega ono na tym, że świadomość działań na wspólny rachunek mobilizuje do lepszego wykonywania swoich obowiązków. Boimy się negatywnej oceny ze strony współpracowników i wiemy, że własne niedopatrzenia wpłyną na całą grupę. Dlatego staramy się wypełniać nasze zadania jeszcze lepiej. U niektórych osób zjawisko to jednak nie istnieje. Są to pracownicy z reguły leniwi, którzy lubią „podpinać” się pod sukcesy pozostałych, sami nie robiąc nic. Liczą też na to, że konsekwencje za nieudolność rozmyją się na cały zespół. Ważne jest, aby nie dopuszczać do takich postaw. Wiele zależy tu od lidera, który nie powinien dopuszczać do swojego zespołu takich pracowników.


Jasna komunikacja

Aby w zespole wszystko pracowało jak należy, każdy jego członek musi umieć jasno i dobitnie komunikować swoje zdanie. Nie ma tu miejsca na niepewność. Liczy się przejrzysty podział obowiązków oraz wzajemna znajomość swoich ról, słowem: podstawą jest sprawny przepływ informacji. Odpowiedzi zwrotne, rozmowa, stała wymiana pomysłów i idei, raportowanie o postępach, komunikatywny i pewny siebie lider – wszystko to jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania grupy.

 


Elżbieta Gwóźdź

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze