Rozwój zawodowy pracownika jest konieczny

Bez wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych i umiejętności szanse na pracę są niewielkie. Wszystko to razem jest przepustką do wymarzonej pracy, czyli w wybranym przez nas zawodzie bez konieczności przekwalifikowania się.

Rozwój pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest wymagane z trzech powodów. Po pierwsze, jest sposobem na wyróżnienie się wśród kandydatów w procesie rekrutacyjnym. Konkurencja na niektóre stanowiska jest ogromna, dlatego musimy jakoś zaimponować pracodawcy. Możemy to zrobić, stale się doszkalając w wybranej branży. Dzięki temu stajemy się specjalistami oraz jesteśmy aktywni na rynku pracy i w branży. Dlatego nieustanny rozwój pracownika pomaga w szybszym znalezieniu pracy.

Po drugie, rozwój pracownika jest najlepszą drogą do awansu zawodowego. Jeśli obowiązki wykonujemy sumiennie, dokładnie, bezbłędnie i zawsze na czas oraz cieszymy się dobrymi opiniami współpracowników i klientów, a dodatkowo podnosimy kwalifikacje i umiejętności, mamy większą szansę na docenienie pracy poprzez awans. Jest to także gwarancją utrzymania etatu, ponieważ wykazujemy wtedy zainteresowanie branżą i pracą. Szkolenia to także szansa na budowanie profesjonalnej kadry, co jest wyznacznikiem prestiżu firmy lub instytucji.

Po trzecie, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach branżowych zdobywamy kontakty, co pomaga w nawiązywaniu nowych znajomości w branży oraz zdobywamy wiedzę. Udział jest wymagany ze względu na konieczność aktualizacji wiedzy i umiejętności. Świat się rozwija, a w branży pojawiają się co jakiś czas nowe możliwości, metody i produkty, które mają ułatwić pracę i ją unowocześnić.

Sposób na rozwój

Formy rozwoju zawodowego pracownika zależą od branży, w której się specjalizuje albo chce się specjalizować. Najpopularniejsze to: szkolenia i kursy zawodowe, czyli specjalistyczne i językowe oraz konferencje branżowe, podczas których poszerzymy wiedzę i umiejętności, a dodatkowo zdobywamy branżowe kontakty. Szkolić się możemy stacjonarnie oraz za pomocą Internetu. E-learning, jako nowoczesna forma edukacji, jest popularnym sposobem na rozwój pracownika. W domu, zgodnie z własnym tempem przyswajania wiedzy, można się kształcić w wybranej branży. Przez Internet można odbywać nie tylko kursy i szkolenia z certyfikatem, ale także studiować. Wymaga to jednak dużej determinacji, motywacji, zorganizowania oraz samokontroli, ponieważ można odkładać naukę w nieskończoność. Jednak to idealna metoda na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w przyjaznym otoczeniu z wykorzystaniem nowych materiałów i metod dydaktycznych.

Obowiązkiem pracodawcy, według prawa pracy, jest ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oznacza to, że każdy pracownik może domagać się od pracodawcy konkretnego szkolenia lub innych forma doszkalania. Ma bowiem do tego prawo. Pracodawca powinien przejawiać inicjatywę i sam zachęcać do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub wspierać inicjatywę swoich pracowników, doceniając ją i promując. Jeśli akceptuje i zachęca do szkoleń, to pracownicy mogą chętniej brać w nich udział. Powinien też nie odmawiać bez uzasadnionych przyczyn udziału pracowników w szkoleniu. Ciekawe kursy dla pracowników można znaleźć na platformie edukacyjnej uEdu.pl.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze