Szkolenia bhp zwiększają bezpieczeństwo pracy

Szkolenie BHP ma przygotować pracownika do wykonywania określonych czynności na danym stanowisku w sposób bezpieczny. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy, aby była ona w pełni bezpieczna. Zobowiązany jest również do tego, aby przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Warto jednak, aby każdy pracodawca dbał o to, aby tę wiedzę przypominać, organizować dodatkowe szkolenia BHP czy testy sprawdzające wiedzę pracowników i pokazujące, czy należy zorganizować szkolenie, które przypomina zasady bezpiecznej pracy. Każdy nieszczęśliwy wypadek jest bowiem równoznaczny z ogromnymi kosztami dla pracodawcy. Obejmują one odszkodowanie, czasową utratę danego pracownika, ale także znaczne straty wizerunkowe firmy, które również mają przełożenie na kwestie finansowe.

 

Cele szkolenia BHP
Jakie są główne cele szkolenia BHP? Kraków, Tarnów i cała Małopolska to obszar działania Gredfi. Szkolenie BHP ma przygotować pracownika do wykonywania określonych czynności na danym stanowisku w sposób bezpieczny, dlatego też musi być wykonane przed rozpoczęciem pracy. Osoba prowadząca szkolenie wprowadza uczestników szkolenia w tematykę dotyczącą potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw, które mogą wynikać z rodzaju wykonywanej przez nich pracy. Uczy jak unikać niebezpiecznych sytuacji oraz co robić, aby minimalizować ryzyko sytuacji groźnych dla zdrowia. Te informacje powinny być utrwalane i powtarzane, ponieważ to właśnie one zwiększają świadomość pracowników w zakresie zagrożeń i pomagają ich unikać, dzięki czemu znacznie spada ryzyko wypadków, a co za tym idzie –uszczerbków na zdrowiu pracowników i kosztów pracodawcy.

 

Przypomnienie praw i obowiązków pracownika wobec pracodawcy

Pracownik ma wiele praw, które mu przysługują. Podstawowymi są: prawo do przerwy w ciągu dnia, prawo do urlopu wypoczynkowego. Podczas szkolenia przypominane są długości przerw w ciągu dnia, jak również ilość dni urlopu przysługujących danemu pracownikowi. Kolejnym ważnym elementem jest definicja wypadku i sposób jego zgłaszania. Najistotniejsze jest to, aby wypadek zgłaszać niezwłocznie po zdarzeniu.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze