Trudne pytania na rozmowie rekrutacyjnej

Jednym z najbardziej stresujących etapów szukania pracy jest bez wątpienia rozmowa kwalifikacyjna. Chęć jak najlepszego zaprezentowania siebie może być skutecznie storpedowana przez potencjalnego pracodawcę.

Najważniejsze podczas pierwszego spotkania jest zachowanie spokoju nawet podczas najbardziej kłopotliwych pytań. Należy pamiętać, że pracodawca chce poznać nas z każdej możliwej strony, zanim zdecyduje się dać nam angaż. Pewność siebie oraz poczucie własnej wartości powinny więc towarzyszyć nam przez cały czas rozmowy, byśmy mogli wykazać się profesjonalnym opanowaniem tak potrzebnym w każdej branży.

1. Dlaczego chce pan/pani zmienić pracę?

Zmorą wielu firm są pracownicy, którzy w budowaniu swej kariery nigdzie nie potrafią zagrzać miejsca. Destabilizuje to działalność przedsiębiorstwa, a ciągłe rotacje personelu nie sprzyjają efektywności pracy. Pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na poprzednie miejsce zatrudnienia i szkalować dawnego pracodawcy - wystarczy wyrazić chęć podnoszenia kwalifikacji oraz przedstawić swoje żywe zainteresowanie daną branżą jako czymś docelowym.


2. Czy zdarzały się panu/pani konflikty z przełożonymi?

Jeśli nawet takie miały miejsce, należy przedstawić je jako konstruktywną wymianę zdań, dzięki której osiągnięte zostało satysfakcjonujące obie strony porozumienie. Wykazanie się lojalnością wobec poprzedniego szefa to bardzo dobra cecha, która z pewnością znajdzie uznanie w oczach rekrutera.


3. Jakie były najbardziej nielubiane elementy poprzedniej pracy?

Jeśli aplikujemy do pracy o podobnym charakterze, oczywiście nie wolno wspominać np. o monotonii czy zbyt dużym chaosie. Lepiej skupić się na indywidualnych preferencjach, określić swoją chęć rozwoju, osiągnięcia poczucia stabilizacji w większej firmie czy wolę sprawdzenia się na nieznanym dotąd terytorium.


4. Proszę wymienić swoje słabe strony

Trzeba unikać mówienia o słabościach, które byłyby przeciwwskazaniem do pracy. Najkorzystniej wypada przekuwanie swoich wad w zalety - np. "nie jestem zbyt rozmowny, ale dzięki temu lepiej koncentruję się na powierzonych mi obowiązkach" lub "dzięki mojemu marzycielstwu jestem bardzo kreatywny, a moje projekty charakteryzuje wysoki stopień oryginalności".


5. Proszę opowiedzieć coś o sobie

Pytania o otwartej konstrukcji z reguły sprawiają najwięcej kłopotu. W takich sytuacjach trzeba wykazać się lakonicznością i spójnością wypowiedzi. Przedstawić swoje doświadczenie zawodowe, podkreślić osiągnięte sukcesy, opisać się kilkoma przymiotnikami najtrafniej oddającymi naszą osobowość, wspomnieć o zainteresowaniach, by dopełnić wizerunku osobowości kompetentnej i interesującej.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze