W jakich okolicznościach pracodawca może zwolnić pracownika?

Przepisy Kodeksu pracy dokładnie wskazują, w jakich okolicznościach pracodawca może zwolnić pracownika. Decyzja o zwolnieniu podyktowana być może nie tylko zaniedbaniami czy nieproduktywnością tego ostatniego, ale również wieloma innymi czynnikami, na które nie ma on najmniejszego wpływu.

Pracodawca chcący rozwiązać umowę ze swoim pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę powinien przestrzegać pewnych przepisów. Może zrobić to z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ale również może zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

 

Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Jest to najprostszy sposób na rozstanie się z pracownikiem. Umowę o pracę można wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego czas trwania zależy od czasu pracy pracownika i rodzaju umowy. W taki sposób można rozwiązać umowę na okres próbny i na czas nieokreślony. Jeśli umowa jest zawarta na czas określony, przepisy dotyczą umów zawartych na okres co najmniej sześciu miesięcy.

Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie i doręczyć pracownikowi, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. W wypowiedzeniu powinna znaleźć się przyczyna leżąca u podstaw decyzji o zwolnieniu, niezależnie od tego, czy rozwiązaniu ulega umowa na czas określony czy też nieokreślony.

 

Wśród przyczyn zwolnień z wypowiedzeniem znajdują się między innymi:

  • zmniejszenie zatrudnienia w firmie
  • likwidacja stanowiska pracy zatrudnionego
  • utrata zaufania do pracownika
  • długotrwałe i częste nieobecności w pracy
  • lekceważenie lub naruszenie obowiązków

 

Zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawcy mogą skorzystać z możliwości zwolnienia dyscyplinarnego pracownika tylko w określonych sytuacjach.

 

Przyczyny zwolnień dyscyplinarnych:

  • ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
  • popełnienie przestępstwa przez pracownika w trakcie trwania umowy, co uniemożliwia dalszą współpracę
  • zawiniona utrata uprawnień do pracy na danym stanowisku

 

Pracodawcy potrzebujący dodatkowej pomocy mogą zwrócić się do firmy SEKA (Seka.pl), która zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług doradczych. Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie Seka.pl.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze