Wyjazd do UK - jakie formalności należy załatwić przed wyjazdem?

Przeprowadzka do Wielkiej Brytanii wymaga starannych przygotowań. Należy dopełnić wielu formalnych obowiązków wiążących się z wyjazdem, zmianą miejsca zamieszkania i rozpoczęciem życia na emigracji. Jakie sprawy trzeba załatwić w Polsce i o co powinno się zadbać jeszcze przed wyjazdem do UK?

Pamiętaj o dotychczasowych zobowiązaniach

Przed opuszczeniem kraju warto w pierwszej kolejności zająć się rezygnacją z otrzymywanych regularnie usług i ewentualnym rozwiązaniem umów. Przeanalizuj dokładnie umowy zawarte z dostawcami wody, internetu, prądu, gazu i innych mediów. Sprawdź, przez jaki okres obowiązują i czy zachodzi konieczność poinformowania dostawców o wyjeździe. Koniecznie dowiedz się, czy zerwanie umowy przed końcem terminu wiąże się z poniesieniem kary pieniężnej lub sankcjami innego rodzaju. Anuluj też wszelkie prenumeraty magazynów czy katalogów.

 

Formalności w urzędach

Planując przeprowadzkę, należy zgłosić swój zamiar odpowiednim urzędom, szczególnie jeśli pobierało się zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia.

O wyjeździe do Wielkiej Brytanii na dłużej niż 3 miesiące trzeba również poinformować odpowiedni organ meldunkowy. O tym zobowiązaniu koniecznie powinny pamiętać osoby zameldowane w wynajmowanych mieszkaniach.

 

Dokumenty – sprawdź ważność i wykonaj ich kopie

Zweryfikuj aktualność swojego dowodu osobistego i paszportu, czyli najważniejszych dokumentów umożliwiających swobodne przemieszczanie się po Europejskich Obszarach Gospodarczych i pozwalających na legalny pobyt w UK. Warto wykonać kserokopie dowodu, paszportu i innych istotnych dokumentów, takich jak prawo jazdy i polisy ubezpieczeniowe. Dla swojego bezpieczeństwa warto mieć je przy sobie w czasie podróży w formie papierowej, w chmurze lub przesłane na adres e-mail.

 

Przetłumacz ważne dokumenty na język angielski

Przed wyjazdem do UK warto zlecić profesjonalne i rzetelne przetłumaczenie najważniejszych aktów i dokumentów. Korzystając z usług tłumacza przysięgłego, uzyskasz anglojęzyczne wersje aktu urodzenia, aktu ślubu, świadectw pracy i dyplomów poświadczających zdobyte doświadczenie, certyfikatów zawodowych, uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu, zaświadczenia o niekaralności. Warto mieć przy sobie także uniwersalne wzory CV i listów motywacyjnych stworzonych w języku angielskim.

 

Zaświadczenie o niekaralności

Część pracodawców będzie wymagać od Ciebie również zaświadczenia o niekaralności. Taki dokument wydawany jest przez Krajowy Rejestr Karny. Aby go zdobyć, należy złożyć specjalne zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Koszt wydania zaświadczenia to 20 lub 30 zł. Formularz złożysz osobiście, pocztą albo przez internet. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wzory formularzy wraz z wykazem punktów informacyjnych Rejestru.

 

Karta EKUZ

Dzięki karcie EKUZ/EHIC uzyskuje się prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innego państwa, należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w tym przypadku w Wielkiej Brytanii. Aby uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego trzeba złożyć wniosek w oddziale NFZ lub jego delegaturze. Można zrobić to osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej drogą pocztową, faksem albo e-mailem (wówczas należy wysłać wypełniony i zeskanowany wniosek).

Wyjazd z Polski do Wielkiej Brytanii wiąże się z licznymi zobowiązaniami, z których trzeba się wywiązać przed opuszczeniem kraju. Jeśli jednak dopilnujemy ich wszystkich, zyskamy poczucie bezpieczeństwa i pewność, że przeprowadzka będzie przebiegać pomyślnie i bez nieoczekiwanych problemów. Dowiedz się więcej na temat formalności, jakich należy dopełnić przed wyjazdem do UK, odwiedzając bloga EasySend.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze