Zasiłki przysługujące za pracę w Niemczech

Praca w Niemczech to nie tylko obowiązki, ale i przywileje. Każdej legalnie zatrudnionej osobie przysługują odpowiednie świadczenia i zapomogi. Podstawową pomocą ze strony państwa jest zasiłek rodzinny, czyli Kindergeld lub Elterngeld.

 

Świadczenie dla każdego pracownika

 

Podstawowy zasiłek rodzinny w Niemczech to Kindergeld. Przysługuje on każdemu, kto przepracował legalnie 6 miesięcy. Może się o niego starać jeden z rodziców, ale tylko wtedy, gdy prowadzi gospodarstwo domowe z małżonkiem pozostającym poza granicami państwa i sprawuje opiekę nad dziećmi. Kiedy ten warunek jest spełniony, można przedłożyć urzędowi niezbędne dokumenty. Instytucją, która zajmuje się przydzielaniem świadczeń rodzinnych na terenie Niemiec, jest Familiekasse. Zasiłek rodzinny w Niemczech wymaga złożenia m.in. rozliczenia podatkowego i dokumentu, który potwierdzi pozostawienie dzieci w gospodarstwie domowym. Urząd może upomnieć się także o dokumenty z polskich instytucji zajmujących się pomocą społeczną.

 

Kindergeld przysługuje rodzicom, których pociechy nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Okres ten bywa jednak przedłużany, w zależności od tego, czy dzieci kontynuują edukację szkolną, kształcą się zawodowo, są bezrobotne lub pracują mniej niż 20 godzin w tygodniu. W takich wypadkach świadczenie może być przyznawane nawet do 25 roku życia dzieci.  Kwota Kindergeld jest zależna od ilości posiadanych dzieci. W roku 2016 stawki przedstawiają się następująco: 190 euro na pierwsze i drugie dziecko, 196 euro na trzecie dziecko oraz 221 euro na każde kolejne. Podczas składania wniosku o tego typu zasiłek dobrze jest wiedzieć, że przyznawany jest on nawet 4 lata wstecz.

 

 

Pomoc po narodzinach dziecka

 

Zasiłek Elterngeld obejmuje rodziców nowo narodzonych dzieci. Pierwszeństwo w korzystaniu z niego mają rodzice wychowujący swoje potomstwo w pojedynkę. Świadczenie przyznawane jest osobom legalnie pracującym w Niemczech oraz temu z rodziców, który pozostawił małżonka wraz z dzieckiem w rodzimym kraju (pod warunkiem, że ów kraj przynależy do Unii Europejskiej). Zasiłek bardzo często otrzymują także bezrobotni. Elterngeld jest przydzielany do 14 miesiąca życia dziecka, może być okresowo wypłacany najpierw jednemu, a następnie drugiemu z rodziców (na przykład przez 7 miesięcy ojcu, przez 7 kolejnych matce). Z zastrzeżeniem, że można go pobierać najdłużej przez 12 miesięcy, ostatnie 2 przypadają w udziale małżonkowi. Przy składaniu dokumentów pozwalających na uzyskanie tego typu zasiłku należy pamiętać, że zwlekanie z załatwieniem niezbędnych formalności może skutkować niewypłaceniem zaległych kwot. Wysokość Elterngeld jest ściśle powiązana z dochodami wnioskodawcy. Minimalna kwota zasiłku wynosi 300 euro.

 

 

Podsumowanie

 

Niemiecki system socjalny jest bardzo rozbudowany, pomaga rodzicom nie tylko w chwili narodzin nowego dziecka, ale także w trakcie jego dojrzewania, aż do momentu osiągnięcia dorosłości. Uzyskanie odpowiednich świadczeń nie jest trudne, wystarczy pozyskać odpowiednie dokumenty i skierować je do urzędu. Zasiłki rodzinne w Niemczech przydzielane są w taki sposób, aby osoby mające mniejsze dochody otrzymywały wyższe kwoty.

 

Pracując w Niemczech, warto zainteresować się również prawem podatkowym. Znajomość przepisów pozwala pozyskać rozliczenie podatku z Niemiec.

 

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze